Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

AirVape X - Ολοκληρωμένο Επιστόμιο

24 €
AirVape X - Full Mouthpiece
24 €

Το πλήρες κεραμικό επιστόμοο αντικατάστασης περιλαμβάνει το κεραμικό επιστόμιο, την οθόνη αντικατάστασης και το κεραμικό δοχείο ροής αέρα του AirVape X.