Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

AirVape X - Οθόνες Αντικατάστασης

10 €
AirVape X - Replacement Screens
10 €

6-Pack οθονών αντικατάστασης συμβατό μόνο με το AirVape X.


Περιλαμβάνει 3 ανθεκτικές οθόνες αντικατάστασης για το κεραμικό ημικύκλιο AirVape X και 3 οθόνες X θαλάμου αντικατάστασης.