Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

AirVape Xs - Επιστόμιο

10 €
AirVape Xs - Mouthpiece
10 €

Το Επιστόμιο AirVape Xs είναι ένα ανταλλακτικό για το AirVape Xs.


 


Περιλαμβάνει το ελαστικό κάλλυμα, κατάλληλο για τρόφιμα.