Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Boundless CFC - Οθόνες επιστόμιου & Θαλάμου

4 €
Boundless CFC - Mouthpiece Screens
4 €

Κρατήστε τη μονάδα CFC ή CFC 2.0 σαν καινούρια με αυτό το 2 φύλλο οθονών αντικατάστασης. Η οθόνη του επιστομίου προορίζεται να καθίσει στο εσωτερικό του συγκροτήματος επιστομίου και εμποδίζει να εισέλθει οποιοδήποτε ξηρό βότανο στο επιστόμιο. Συνιστάται να διατηρείτε την οθόνη όσο το δυνατόν καθαρό για να απολαύσετε στο έπακρο τη μονάδα Boundless. Αυτές είναι οθόνες πολλαπλών χρήσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επιστόμιο και στο θάλαμο.


Κάνει για το Boundless CFC και το Boundless CFC 2.0.