Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

CRAFTY - Σετ Αντικατάστασης

25 €
CRAFTY - Σετ Αντικατάστασης
25 €

Το CRAFTY Σετ Αντικατάστασης περιλαμβάνει όλα τα μικρά απαραίτητα εξαρτήματα για να ανανεώσετε τον Θάλαμο Γεμίσματος.


Για τον CRAFTY vaporizer.