Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

DaVinci MIQRO - Πέρλα

6 €
DaVinci MIQRO - Battery
6 €

Η Πέρλα επιτρέπει τη μείωση του μεγέθους του θαλάμου καύσης ενός DaVinci MIQRO κατά 50%, το οποίο σημαίνει πως θα χρησιμοποιείτε λιγότερο από το υλικό σας κάθε φορά.Περιλαμβάνει μία πέρλα, μία θήκη και μία βίδα.