Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Πληροφοριες Εγγυησης

Αν το προϊόν(τα) σας παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης, πρώτα ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος που μπορεί να σας βοηθήσουν. Συνήθως εκεί μπορείτε να βρείτε τους τρόπους αντιμετώπισης και πληροφορίες Εγγύησης.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πώς να λάβετε προϊόν αντικατάστασης, καλύτερα να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή άμεσα. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα παρέχονται στο εγχειρίδιο εγγύησης που περιλαμβάνεται με το προϊόν. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην σελίδα αυτή.

 

Arizer Tech

Ιστοσελίδα: http://arizer.com 

Επικοινωνία: http://arizer.com/Επικοινωνίαs/

Emailservice@arizer.com

Διεύθυνση: 55 Northfield DR, Waterloo, ON, N2K 3T6, Canada

 

Organicix, LLC (DaVinci)

Ιστοσελίδα:  http://davincivaporizer.com

Επικοινωνία: http://davincivaporizer.com/Επικοινωνία-us/

Email: customerservice@davincivaporizer.com

Διεύθυνση:  9484 S. Eastern Ave. 108 Las Vegas, NV, 89123, USA

Tηλεφωνικό νούμερο:  +1 800-336-7224


Oglesby & Butler Ltd (IOLITE)

Ιστοσελίδα: http://iolite.com

Επικοινωνία: http://iolite.com/Επικοινωνία_us

Email: info@iolite.com

Διεύθυνση: Oglesby & Butler Ltd,, O'Brien rd Industrial Estate, Carlow, Ireland.

Tηλεφωνικό νούμερο: +353-59-9143333

 

Magic-Flight 

Ιστοσελίδα: http://magic-flight.com

Επικοινωνία: http://magic-flight.com/Επικοινωνία.php

Email: customerservice@magic-flight.com

Διεύθυνση:  550 W. C Street, Suite 1150, SAN DIEGO CA 92101, USA

Tηλεφωνικό νούμερο: +1 858-776-4975


Storz & Bickel (Volcano)

Ιστοσελίδα: http://storz-bickel.com

Email: info@storz-bickel.com

Διεύθυνση: Rote Strasse 1,Tuttlingen 78532, Germany

Tηλεφωνικό νούμερο: +49-7461-969707-0