Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Fenix Svaty - Στόμιο

4 €
Fenix Svaty - Mouthpiece
4 €

Fenix Svaty Στόμιο είναι ένα ανταλλακτικό για το Fenix Svaty σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το στόμιο.