Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Fenix Vaporizer - Οθόνες Στομίου

2 €
Fenix Vaporizer - Mouthpiece Screens
2 €

Fenix Vaporizer Οθόνες Στομίου είναι ένα ανταλλακτικό για το Fenix Vaporizer σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις οθόνες στο στόμιο του ατμιστή.