Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Flowermate UNO - Αντάπτορας Πίπας Νερού

7 €
Flowermate UNO - Water Pipe Adapter
7 €

Αυτό το Αντάπτορας Πίπας Νερού αποτελεί ανταλλακτικό για το Flowermate UNO σε περίπτωση που το αντάπτορας πίπας νερού που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο χρειαστεί αντικατάσταση.