Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Flowermate UNO - Μπαταρία

12 €
Flowermate UNO - Battery
Flowermate UNO - Battery - Side Flowermate UNO - Battery
12 €

Αυτό το Μπαταρία αποτελεί ανταλλακτικό για το Flowermate UNO σε περίπτωση που το μπαταρία που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο χρειαστεί αντικατάσταση.