Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Flowermate UNO - Pad Συμπυκνώματος

3 €
Flowermate UNO - Concentrate Pad
3 €

Αυτό το Pad Συμπυκνώματος αποτελεί ανταλλακτικό για το Flowermate UNO σε περίπτωση που το pad συμπυκνώματος που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο χρειαστεί αντικατάσταση.