Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

FocusVape – Bubbler Νερού

20 €
FocusVape - Water Bubbler
20 €

Το Buddler Νερού FocusVape είναι ιδανικό για ψύξη θερμού ατμού για πιο ικανοποιητικές χρήσεις με το FocusVape Pro S.