Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

FocusVape – Οθόνες Επιστόμιων με Οπή

3 €
FocusVape - Mouthpiece Mesh Screens
3 €

Οι Οθόνες Επιστόμιων με Οπή είναι οθόνες αντικατάστασης για το στόμιο FocusVape Pro S. Περιέχει 3 οθόνες.