Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Magic Flight - Μπαταρίες

15 €
Magic Flight Αξεσουάρ - Glyph Μπαταρίες
15 €

Δυο επιπλέον Magic Flight Launch Box μπαταρίες. Αυτές οι Μπαταρίες είναι οι πιο πρόσφατες για το (Glyph) MFLB. Είναι αυθεντικές και έχουν χωρητικότητα 2250 mAh. Αντίθετα με τις περισσότερες κοινές μπαταρίες που ζυγίζουν 18 γρ, αυτές ζυγίζουν 28 γρ και έχουν εγγύηση ποιότητας. Οι Glyph μπαταρίες διαρκούν περισσότερο από τα προηγούμενα μοντέλα που σημαίνει ότι θα διαρκέσουν για δύο ή τρία πλήρη γεμίσματα ανά φόρτιση.


Για το Magic Flight Launch Box.