Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Magic Flight - Γυάλινο Άκρο

4 €
Magic Flight Αξεσουάρ - Γυάλινο Άκρο
4 €

Αυτό το Γυάλινο άκρο είναι συμβατό με το Magic Flight Launch Box . Το γυαλί παρέχει ένα πιο καθαρό άρωμα και μπορεί να καθαριστεί ακόμη και με τα πιο δυνατά καθαριστικά διαλύματα. Αυτό το κομμάτι είναι αυθεντικό εξατομικευμένο για το MFLB.