Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Magic Flight - Στόμιο 60 εκ

10 €
Magic Flight Αξεσουάρ - Στόμιο 60 εκ
10 €

Αυτό είναι ένα Στόμιο 60 εκ από υψηλής ποιότητας σιλικόνη με καρφωτό στέλεχος σε κάθε άκρο για σύνδεση του Στομίου στο Magic Flight Launch Box.