Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

MIGHTY - Σετ Αντικατάστασης

28 €
MIGHTY - Σετ Αντικατάστασης
28 €

Το MIGHTY Σετ Αντικατάστασης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μικρά εξαρτήματα για την ανανέωση του Θαλάμου Γεμίσματος.


Για τον MIGHTY vaporizer.