Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

PAX 2 & 3 - Ανυψωμένο Άκρο

13 €
PAX 2 & 3 - Ανυψωμένο άκρο
13 €

Συσκευασία 2 ανταλλακτικών ανυψωμένων άκρων για PAX 2 & 3 vaporizer.