Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Plenty – Λεπτή Οθόνη

5 €
Plenty - Fine Screen Set
5 €

Σετ 6 λεπτών οθονών για την εξάτμιση των κονιοποιημένων υλικών στον vaporizer Plenty.