Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Plenty - Σετ Wear & Tear

21 €
Plenty - Wear & Tear Set
21 €

Το Σετ Plenty Wear & Tear περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την ανανέωση του vaporizer Plenty.


Περιλαβάνει:  • 2 τεμ. Στόμιο

  • 1 τεμ. Πηνίο ψύξης

  • 2 τεμ. Τμήμα σωληνώσεων, μακρύ

  • 2 τεμ. Τμήμα σωλήνα, κοντό

  • 1 τεμ. Κανονικό σετ οθόνης (περίπου Ø 30 mm)

  • 2 τεμ. Υγρό πλαστικό (περίπου Ø 28 x 4 mm)

  • 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού