Σετ Μεικτές Σίτες (Μικρές)

9 €
SKU
SKU2516

Κρατήστε τον vaporizer σας καθαρό αλλάζοντας τακτικά τις σίτες με αυτό το Σετ Μεικτές Σίτες (Μικρές) από την Storz and Bickel. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Crafty και Mighty, ή με τον Προσαρμογές Κάψουλας Δοσολογίας μέσα στους vaporizers Plenty και Volcano. 

Περιλαμβάνει:

  • Σίτες Τραχέως Πλέγματος 15 mm (4)
  • Κανονικές Σίτες 15 mm (2)

Προορίζεται για χρήση με: Crafty+ VaporizerMighty VaporizerMighty+ (Plus) VaporizerPlenty VaporizerVolcano Classic και Volcano Hybrid.