Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Smono 4 - Πλήρες Σετ Στομίου

10 €
Fenix 2.0 - Mouthpiece Full Set
10 €

Χρειάζεται να αντικαταστήσετε το στόμιο για τον ατμιστή Smono 4 σας; Αυτό το ανταλλακτικό είναι το πλήρες σετ του στομίου και περιέχει όλα όσα χρειάζεστε.