Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Vapir Prima - Στεγανοποίηση Καπακιού

7 €
Vapir Prima - Cap Sealing
7 €

Αυτό είναι ένα ανταλλακτικό για το εξάρτημα στεγανοποίησης καπακιού για το Vapir Prima. Το καπάκι στεγανότητας περιλαμβάνει μια σίτα, και ταιριάζει στο επάνω μέρος του καπακιού του θαλάμου θέρμανσης του Prima.