Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Vapir Prima - Βάση Φόρτισης Μπαταρίας

19 €
Vapir Prima - Battery Charging Station
19 €

Αυτή είναι μια βάση φόρτισης μπαταρίας για το Vapir Prima φορητό vaporizer.