Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Κριτικές για το MagicVaporizers - Τι λένε οι πελάτες μαςΣύνολο 4.7 από 5 αστέρια. Με βάση 402 Κριτικές

Arizer Extreme Q

multi-functional vaporizer ανα Agust

If you want a multi-functional vaporizer then you should get the arizer extreme q like me. It can put across a feeling of bonhomie amongst the people that smoke and also help the load to get evenly spread when you are smoking. You can also contain the density and alter the temperature with the help of remote control.

Firefly Vaporizer

45 Minutes Battery Backup ανα Adam

I purchased my Firefly vaporizer a few months ago, and I must say that I have been a bit disappointed with the product. Although the product mentioned that I was to get a battery backup of at least 40 minutes, but it only lasted about 30 minutes for me even after constant usage. Then, I got it changed, but the second product had the same kind of problem. However, after my complaint, I got this product replaced all over again, and now I am getting the original 45 minutes battery backup that was promised to me. Apart from this particular problem, I have no issues with this vaporizer, and I constantly use it for all my vaping needs without any problems. I can definitely recommend people to go for this product but they need to check the battery backup before committing to this purchase.

Volcano Digit

one of the best vaporizers ανα Adrian

Going by the current reaction of people purchasing vaporizers, I must say that my purchase of the Volcano digit has definitely ruffled a few feathers in my family due to the cost. However, once they did realize that this was one of the best vaporizers and it would give me a good experience into vaping, nobody stood in its way. Rather, even my wife gave up cigarette smoking to take up vaping.

DaVinci IQ

simple to use, and extremely light ανα Costante

I have been using the DaVinci IQ for quite a while and it is the best thing that I have done since I have taken up vaping. It is very simple to use, and extremely light which makes it easy for me to carry it around. It is also very comfortable to hold and I can easily use it for producing thick smoke as and when desirable.

PAX 3 Vaporizer

excellent battery backup provided ανα Albin

When you are in a constant need to smoke, you always find yourself looking to charge your vaporizer. However, with the excellent battery backup provided with the Pax 3 vaporizer you shall never have to worry about any such problems. I have mostly been using the vaporizer in my office and I only need to charge it a single time every day.

DaVinci IQ

contains a very strong mouthpiece ανα Alessandro

My DaVinci IQ came with the aluminum case, making it look pretty good and also very attractive. All my friends were in awe of it, and many of them purchase it due to my recommendation. All of them have said that this is the best vaping machine that they have purchased in a long time. I am really proud to have my DaVinci IQ with me at all times.

PAX 3 Vaporizer

help of the USB charger ανα Aleksander

Just like a lot of people before me, I too recommend those looking out for a good vaporizer to go for Pax 3 vaporr. It has an excellent battery life, and the charging can happen with the help of the USB charger. It is very easy to operat, and it also has the feature of being controlled by your android smart phone.

Firefly Vaporizer

better than most of the contemporary vaporizers ανα Ahmad

In most of my friend’s circle, vaping is an exclusive factor. However since I have started vaping, a lot of my friends have picked up the habit and they all use the Firefly vaporizer. The rich smoke, the battery charging facility and the charging time is better than most of the contemporary vaporizers in the market.

PAX 3 Vaporizer

USB cable is also a plus point ανα Aimé

In my time of using the Pax 3 vaporizer I have been able to save a lot of money in power bills, and I must say that this is definitely a welcome thought for me to undertake vaping in its full glory. Excellent battery backup is as well as charging facilities with the help of the USB cable is also a plus point.

DaVinci IQ

came with the aluminum case ανα Arkadiusz

The DaVinci IQ is one of the best things that I have purchased when I have taken up vaping. I can honestly say that it is very simple to use and I have had no problems in using it, although this was my first machine. It also comes with the LED screen which makes all the information very easy to read and understand.

CRAFTY Vaporizer

excellent ease of use ανα Adrian

The Crafty vaporizer is not only a vaporizer that has an excellent ease of use, but with the multifunctional wireless Bluetooth application, it is a product for the next generation. The single lithium ion battery is also particularly adapted to provide excellent charging without causing any functional issues of compatibility issues with the smoking needs of the user.

DaVinci IQ

Controlled From The Apple Or Your Android Smart Phone ανα Adam

I had been concerned about the use of the Davinci iq vaporizer, and I must say that this is definitely a wonderful product that I have purchased. There are absolutely no concern is when I go for smoking, particularly in places that not have any recharge outlets through my USB. Moreover, it looks pretty good, and can also be used with multiple people without any kind of issues. The other thing about this product is that it has a very powerful battery, and it can provide at least 20 uses for every time you charge the vaporizer. Therefore, this is a product that you would like to purchase given the fact that it can also be controlled from the Apple or your android smart phone.

Flowermate V5.0S Pro

only beneficial to me ανα Adone

When I want to take a hit of smoke in my new flowermate v50s I have a smile in my face. It is mainly due to the huge amount of smoke which emanat from the vape machine, which is not only beneficial to me, but also makes it a worty time to spend smoking.

Boundless CFX

solid built design ανα Adrian

With the presence of two 2500mAh batteries, you shall never run out of battery juice in the middle of your smoking session with the new boundless cfx. I have used it for quite a while and although the vapes per charge cycle is only 15, the battery backup is phenomenal and therefore a good product for me.

Flowermate V5.0S Pro

giant OLED screen ανα Abelardo

The cost of the flowermate v50s was a bit out of reach for my budget but when I heard about the facilities like a giant OLED screen, ease of use and the adjustable air flow, I knew I had to buy it. It was the best decision I have done in a long time.

Flowermate Aura

thickness of the smoke is mesmerizing ανα Adam

With most people frowning upon the use of cigarettes in my job, I have now switched over to vaping. While the experience is new, the amazing thing about this experience is my new Flowermate aura. The thickness of the smoke is mesmerizing and I can now smoke in my office, even in my cubicle without any problems.

IOLITE Original

with two years warranty ανα Adalgiso

The concept of vaping stems from the fact that people would like to get rid of nicotine smoking since it is extremely harmful to the health as well as standing beside you. This is the reason why people have now gone for purchasing vaporizers like the Iolite original, and it comes in a wide range of colors along with two years warranty on the make of the product.

Volcano Classic

pleasure of getting the rich flavors ανα Adalgisio

While vaping, you must have the proper eqipment to enjoy the feeling. So you can purchase the Volcano classic, a premium vaporizer that can be the diference between a good smoking experienc and an average one. Since using it, I have now had the pleasure of getting the rich flavors pretty easily in my mouth.

Arizer Air

It is extremely durable ανα Abdirahman

Going by the recent reviews, I purchased the Arizer Air, and I must say that I am truly delighted with this product. It is extremely durable, and recharging can happen within a very short period of time. Moreover, it is very easy to carry around with the carrying case, and does not have any extensive need for maintenance whatsoever.

DaVinci IQ

Best among the best ανα Arighter

This is a very good vaporizer with a lot of high tech facilities. The first one is it can be paired with your phone for remote operation. Secondly, the LED display has 52 LEDs, damn its clearer than my phone’s display. The best part is that it has two modes- Precision mode where temperature can be increased precisely degree by degree, and the second one is The Boost mode where temperature simple increases rapidly and provide quick results. So this is for every type of Vaping fans out there. Bravo, a good product.

Magic Flight Launch Box

good vaporizer in the first instance ανα Adam

For those people that want a good vaporizer in the first instance, they should go for the Magic flight launch box like me. I can honestly say that the kind of smok emanating from this vaporizer is unseen in the many products that you can currently find in the market. This is the cherry pick of all the vaporizers in the current scenario.

PAX 3 Vaporizer

very healthy alternative ανα Andy

Since a lot of people are interested in vaping instead of tobacco smoking, I always suggest them purchase the Pax 3 vaporizer. This is one of the best vaporizer is in the market and also provides a very healthy alternative to those people that would want to get rid of secondhand smoke and nicotine addiction.

DaVinci IQ

Better than all the other ανα Clumand

Earlier I have used DaVinci Ascent. It was by far the most elegant Vape ever. But after getting this new DaVinci IQ, the benchmark set by Ascent has been shattered into pieces. The smooth finish of the stem makes it easier for me to get dense vapour without getting my lips burnt. The pure flavour of the blend makes it a great experience. The battery can be swapped as well as recharged if it is rechargeable using a MICRO USB CABLE. It’s a good product.

DaVinci IQ

best of vaping under way ανα Cooper

If I want the thickest smoke with my vaping machine, I would obviously go with the DaVinci IQ. It is very healthy, although probably the glass stem is the weakest point in this machine. If possible, exchange it with the wooden stem, and you would not have to face any kind of problems while using it.

DaVinci IQ

thick smoke and excellent battery backup ανα Ulrich

I have now used my DaVinci IQ for over four months, and I have not faced a single problem. However, the batteries are starting to wear out and do not hold the same amount of charge that it was doing when I first purchased it. However, this is a great product as it gives me the right amount of smoke in the minimum time.

DaVinci IQ

healthier alternative to my nicotine addiction ανα Donat

If you want to get the best of vaping under way, then you need to try out the new DaVinci IQ. I have been using it for quite a while, and I have not faced any kind of problems in the product. Although, the glass stem can be damaged pretty easily, particularly if you are using it for a long time. Exchange it with the wooden one to prevent such problems.

DaVinci IQ

extremely simple to use ανα Eilif

When I was looking for a healthier alternative to my nicotine addiction, vaping was suggested to me. I then purchased the DaVinci IQ, and since then, this has become my constant companion. The best thing about my DaVinci IQ is that it can produce thick smoke within a short period of time without creating any problems for the people around me.

DaVinci IQ

no problems with my battery ανα Isak

The DaVinci IQ is extremely simple to use, and will not create any kind of problems to the people looking out for the easiest to use vape in the market. However, you have to remember that you need to purchase a wooden stem as a replacement as the glass stem is not that good for prolonged use.

DaVinci IQ

thickest smoke with my vaping machine ανα Henri

My DaVinci IQ is one of the best products that I have seen since I have taken up vaping. However, lately I have been facing problems with my battery and I have asked for that to be replaced as it is within the warranty period. However, other than that, there are no problems in using this beautiful product.

Fenix Svaty

very easily corrected ανα Verrill

With a heating time of only 30 seconds, my Fenix svaty is an excellent vaporizer that I use when I go for the office break. Due to the fast heating, I do not have to spend a lot of time, and therefore it is a win-win situation for me. I definitely look forward to my break time nowadays.

Fenix Svaty

rich texture of this product ανα Jarope?k

While there are many issues with various vaporizers in the market, my Fenix svaty only give me a few problems with the charging which was very easily corrected when I took it back to the shop. After that initial niggle I have never faced any kind of problems with my vaporizer till date.

Fenix Svaty

left me mesmerized ανα Gerwazy

Going by the popular reviews, I purchased the Fenix svaty and it was easily the best decision that I have made in a long time. The smoothness and the rich texture of this product is something that has left me mesmerized and I will keep using it for a long time.

Boundless CFX

Really much needed ανα Hurstoill

This vaporiser will satisfy you in ways. First of all, it’s very inexpensive. Second it looks sleekly and elegant. Third the performance is way above its price ad finally the battery backup is very good. I have been using it for a month, almost every day and I have not faced any single problem. It’s good for beginners too who want to quit smoking and start vaping. Really a great deal.

Boundless CFX

It rocks ανα Truire88

It was not possible for me to invest much but I also made sure to get a good vaporizer. This product here fulfilled all my needs. Its good to use and you can change the temperature according to your need and that can be in Celsius or Fahrenheit. Looks even better than what you get to see in the picture. Really a good one. 100% recommendation.

Fenix Vaporizer

Versatality takes it all ανα Aran1986

Not all the vaporizer in this range allows usage of dry as well as concentrate but this one does. The mouth piece doesn’t soften up at its highest temperature and at the user end cool air is received. The LED indicators are good to examine the temperature and set then according to the need. The charging us quick and the battery lasts long. The safety protection is one of the bonus features of this product. It never overcharges or over discharges. A good product to buy from MagicVaporizers.

DaVinci IQ

Modern but classic performance ανα Easpost

The performance is not the only thing that a product should promote. If it does not look good nobody is going to buy it. I was impressed by the looks of it and I bought it. Now I feel that in terms of performance too no product can beat it. The aluminium body is quite durable and ergonomic. Its compact to carry as well as keep in a small place after use. The purity of the favours is unmatched. Its modern, its classy and its smart. The haptic feedback at on and off time could be felt all the way to my hands. The most amazing feature for me is that it could be controlled using a smartphone app with the 4 default temperature pre-sets. It’s an amazing experience using it.

Boundless CFX

Go for it ανα Ketter

I wanted to quit smoking for days but could not do so. I finally got myself this vaporiser to give it a try and it is really working. Now I don’t get any urge to smoke. Moreover, this is really a very fine product. I am getting a good battery backup and loading and drawing was quite easy. It has almost n maintenance. I would prefer this to anyone who wants to quit smoking. Kudos.

Boundless CFX

Meant for everyone ανα Priverime

I am more or less a noob in vaporisers but I really found this product so good that I can barely complain anything about it. It’s so easy to operate and draws really a very good quality vapour. The flavours are all preserved in the heating chamber and I don’t taste any burnt herbs. The battery is quite juiced up too. A very good vaporiser to start vaping. Highly recommended.

Volcano Classic

The best that can be ανα Aidd1983

This is the ultimate vaporizer in the whole vaping world. There is nothing like this in the market as for now and I don't think any other vaporizer can surpass it. It's really good and it's all classic old school type. The temperature settings are all analogue. I can even change the density of the vapours by controlling the flow of air. Even since I have started to use this I can't actually see any other vaporizer. I hope you people out there looking for a vaporiser so of you want the best just go get it.

Vapir Prima

First is good ανα Aely1978

This is my first vaporizer and I really feel it good to have around. I mostly use it on weekends and it have been 7 months now but I have not faced any problem in the vaporizer. The heating is good as new and the vapours are dense and aromatic. The best part it is I can fully dismantle it to clean properly. It's good for a beginner like me. So if you are new to it, it's probably the best one to get.

Volcano Digit

Go for this vaporiser ανα Aftek1968

I was using a normal cheap vaporizer and in the last 1 year I had to change 3 vaporizers. So I was suggested this one. I saved some money and bought it. The delivery was too quick. Now I am having a good time with this ultimate vaporizer. it has a unique way of vapour production which makes the vapours taste real premium. If I had to suggest someone this vaporizer, I would first let them try it for once and then you will realize how badly you will need it...A really good one.

Fenix Vaporizer

Best for steathy vaping ανα Hyped

Have been using vaporizers for 2 years now. Always wanted a potable and stealthy vape, and my prayers were answered in the form of this vaporizer. This sleek and stylish vaporizer has given me a new out worldly scope to vape and chill. I can go out and carry this along with be as the battery is giving me good backup. It also doesn’t cost more so even if you are using a heavy duty vaporizer, you can get this one for on the go experience. Its surely recommended by me.

Fenix Vaporizer

Warms up really quick ανα Sampeatent65

The vaporizer is very inexpensive with all these functionalities and included accessories. It warms us quickly and doesn’t let you wait for long. The herbs flavours are absorbed well in the vapours. It looks stylish and is also very sleek. The 4 presents of temperature are easy to observe with that LED display unit as the colour changes with each temperature setting. Easy to use and maintain and a good battery life too. I will recommend it if you don’t want to invest too much money. Its best in class vaporiser.

Arizer Solo 2

My thoughts ανα O-o

Quite frankly I’m over the moon that Arizer decided to update an old classic. The Solo 2 is my new favorite ‘at-home portable’. What it lacks in stealth and portability it more than makes up for through its performance. If you’re in the market for something you can throw in your pocket, take on a hike or outdoor adventure, the Solo 2 probably isn’t for you. If you’re primarily vaporizing at home and want to have an uncompromising vaporizing experience, get a Solo 2.

Arizer Solo 2

Papa bless ανα 555

quick delivery. nice vape. heats up very quikly and gets me to the clouds in notime. papa bless magicvaporizers and solo 2

Arizer Solo 2

NIce ανα White Widow 2

Vaping is love. Vaping is life. Arizer Solo 2 is my new best friend.

Arizer Solo 2

Okay ανα Nina

I use vaporizers for medical reasons and I usually vape at home meaning my Volcano vape is doing the work but I thought it would be nice to get a protable vape for outside fun. Magicvaporizers delivered quickly and i didnt waste many minutes before loading up and giving it a try. It definitely gives me pleasure, but not the same way the volcano does. Im not sure if its user error or if the effect just is smaller from portable vapes

Arizer Solo 2

Best I've ever had ανα The notorious P.I.G

I received my Solo 2 in the mail yesterday and it's such a joy to use! I never thought a portable vape could deliver vapor the way this vape can, but I'm happily proven wrong! Do yourself a favor and get yourself one too! /P.I.G

Arizer Solo 2

Worth the upgrade ανα Solo owner since 2012

Arizer Tech is my favorite company and they don't disappoint with the upgrade to the Solo. Having been a faithful Solo owner since it's inception I knew I had to get the Solo 2, and so far I'm very happy I did.

MIGHTY Vaporizer

Damn good ανα Kalli

Fully satisfied with this product. I highly recomment it. Easy to use, easy to clean, totally worth the money. Buy it. This store's excellent service has to be noted as well.