Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

AirVape Xs GO - Στόμιο

15 €
AirVape Xs GO - Mouthpiece
AirVape Xs GO - Mouthpiece AirVape Xs GO - Mouthpiece Attached
15 €

Ανταλλακτικό Μαγνητικό Στόμιο συμβατό μόνο με το AirVape Xs GO.


Περιέχει το Μαγνητικό Στόμιο, 1 Ανταλλακτικό Φίλτρο και το Κεραμικό Κουτί Ροής Αέρα.