Οι χαμηλότερες τιμές
Αποστολή την επόμενη μέρα
Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Δωρεάν αποστολή σε vaporizer

Boundless CFC 2.0 - Στόμιο

9 €
Fenix Svaty - Mouthpiece
9 €

Boundless CFC 2.0 Στόμιο είναι ένα ανταλλακτικό για το Boundless CFC 2.0 σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το στόμιο.